Nieuws uit Overijssel


06-06-2015

nam-lekkage-holtheme.00.jpg

NAM stopt Schoonebeek en lozing in Twente

ASSEN – De merode pijpleidingen naar Twente om afvalwater te lozen in oude winputten is aanleiding voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om de productie in Schoonebeek volledig stil te leggen. De pijpleidingen tussen Schoonebeek en Twente zijn op meerdere plaatsen door het zoutgehalte in het afvalwater dermate aangetast dat verdere lekkages dreigen. Bij Holtheme (Hardenberg-Overijssel) werd in april een lekkage ontdekt door een agrariër omdat een deel van zijn land ‘blank’ stond met chemisch houdend afvalwater. Het noopte de NAM tot reparatie en inspectie met behulp van snuffelhonden en röntgen van het volledige leidingsysteem en ook een deel van de grond bij Holtheme moest worden afgegraven.
In de voormalige wingebieden in Twente bestaat al langer verzet tegen het dumpen van afvalwater in de bodem. Ook zijn er klachten over bevingen en scheuren in muren van huizen zoals in bijvoorbeeld Rossum. De lozing en bevingen hebben al tot vragen geleid in de Tweede Kamer. Ook de provincie Overijssel en Twentse gemeenten willen antwoorden op vragen en het stopzetten van lozingen.
Hoe de NAM de productie in Schoonebeek weer op gang wil brengen staat in een plan van aanpak dat de NAM heeft aangeboden bij het Staatstoezicht op de Mijnen. De inhoud daarvan is niet openbaar gemaakt. Het is dus ook nog niet bekend of de NAM lozingen in Twente op termijn wil hervatten.

(c) 2022 Stichting Tubbig Nieuws || Powered by Sunshine IT
website statistieken