Tubbergen


11-05-2015

nam-lozingen-in-bodem-twente.jpg
Foto: gemeente Losser

Twente bezorgt over NAM-lozingen

DEN HAAG/TUBBERGEN - Wethouder Erik Volmerink van de gemeente Tubbergen en gedeputeerde Ineke Bakker van de provincie Overijssel hebben vanmiddag hun zorgen uitgesproken aan minister Henk Kamp (EZ) over de afvalwaterinjectie door de NAM in de voormalige oliewinputten in Noordoost-Twente.
Die boodschap ging vergezeld door een pakket met vragen van Twentse burgers die eveneens bezorgd zijn over de lozingen en de recente lekkages in de aanvoerleidingen vanuit oliewingebieden bij Schoonebeek in Drenthe en de bodemdalingen boven voormalige putten in Noordoost-Twente. Ook de bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de verhouding tot de belangen van de bevolking bij de gaswinning in Groningen geven extra aanleiding tot bezorgdheid in Twente.
Gedeputeerde Bakker en wethouder Volmerink vertegenwoordigden in Den Haag de Stuurgroep Afvalwaterinjectie, waarin de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal, het waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel samenwerken. De provincie, gemeenten en het waterschap dringen er bij de minister op aan om mogelijke veiligheidsrisico’s en de technische ontwikkelingen in de afgelopen jaren en het evaluatieonderzoek versneld te laten uitvoeren.
 

(c) 2024 Stichting Tubbig Nieuws || Powered by Sunshine IT
website statistieken