Tubbergen


31-03-2015

Tubbergen maakt bezwaarmakers niet bekend

TUBBERGEN – De gemeente Tubbergen houdt de namen van bezwaarmakers tegen de detailhandelsactiviteiten van de familie Bekhuis op het bedrijventerrein van Tubbergen onder de pet. “Op basis van de gemaakte afwegingen de betrokken rechtspersonen dan wel derden onevenredig kunnen worden bevooroordeeld of benadeeld”, zo staat in het collegeverslag. Of die geheimhouding bij de rechter stand houdt kan worden betwijfeld gelet op de wet openbaarheid van bestuur.
Het Tubbergse college vindt de detailhandelsactiviteiten in ‘Marktplein Tubbergen’ in strijd met het vigerende bestemmingsplan en wil deze vorm van detailhandel niet toestaan omdat dit soort detailhandel volgens het college in het centrum van Tubbergen thuis hoort. “Illegale activiteiten”, zo betitelde burgemeester Stegers gisteravond het aanbieden van door derden ingebrachte goederen bij ‘Marktplein Tubbergen’ in een soort Shop in Shop formule. De gemeente wil alleen de handel in volumineuze goederen toestaan zoals omschreven in artikel 1.33 van het bestemmingsplan (verkoop van auto’s, boten, caravans, tuin inrichtingsartikelen, bouwmaterialen, keukens en sanitair, alsmede woninginrichtingsartikelen, waaronder meubelen).
In het ruimtelijk detailhandelsbeleid van de gemeente Tubbergen uit 2005 is bepaald dat buiten de centra van Tubbergen, Geesteren en Albergen niet substantieel geïnvesteerd moet worden in de winkelfunctie. Dezelfde lijn is in de in ontwikkeling zijnde Detailhandelsvisie Dinkelland-Tubbergen doorgetrokken. In de ontwerpvisie wordt bepaald dat bestaande winkels buiten de beoogde structuur kunnen blijven bestaan. Nieuwe initiatieven zijn niet toegestaan.
 

(c) 2021 Stichting Tubbig Nieuws || Powered by Sunshine IT
website statistieken