Politiek Nieuws


29-10-2012

vlaskoel-sporthal.jpg

Verdegaal en Vlaskoel blijft van de gemeente

TUBBERGEN – Volgens de programmabegroting 2013 blijft de gemeente Tubbergen in 2013 eigenaar van zwembad de Vlaskoel en de burgemeester Verdegaalhal. De gemeente ondernam pogingen om beide sportaccommodaties onder te brengen bij de Woningstichting Tubbergen of de Stichting Sport en Recreatie Tubbergen (SSRT), maar dat is niet gelukt. De SSRT is al verantwoordelijk voor de exploitatie maar ziet teveel haken en ogen aan een juridisch eigendom. De gemeente Tubbergen blijft wel streven naar een eigendomsoverdracht op termijn.
De andere gemeentelijke buitensportaccommodaties worden per 1 januari 2013 wel overgedragen aan de gebruikers.

Vertraging bouw extra sporthal
<< De bouw van een extra sporthal bij zwembad De Vlaskoel is ernstig vertraagd. Vooral scholengemeenschap St. Canisius is daarvan de dupe. Die kan nu pas op z’n vroegst in het schooljaar 2014-2015 de accommodatie benutten. E.e.a. is gebleken na vragen van SSRT aan het college van B&W. SSRT maakt zich ernstig zorgen over de exploitatielasten en heeft het college gevraagd of de plannen voor nieuwbouw nog wel opportuun zijn. Volgens wethouder Vleerbos moet in de komende weken blijken hoe de exploitatielasten zich gaan verhouden omdat de precieze tekening en het bestek in de afrondende fase zitten.

(c) 2023 Stichting Tubbig Nieuws || Powered by Sunshine IT
website statistieken